Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de 
uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en 
C.V. de Drommedarisse iedere aansprakelijkheid uit voor 
onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van 
het handelen op grond van informatie die op of via 
deze site beschikbaar is.

Niets op deze website mag verder verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster
A. van Doorn. (Webmaster@Drommedarisse.nl)
 Deze bepaling geldt niet alleen voor alle 
beeldmateriaal op de site maar ook voor bestanden.

Er is getracht met grootste zorgvuldigheid deze site samen te stellen. 
Mocht U van mening zijn dat dit niet het geval is of U heeft 
aanvullende informatie, neem dan contact op met de webmaster.

Copyright C.V. de Drommedarisse © 2003 – 2019